Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

SOFv-Agenda

7 en 8 oktober

InDesign-cursus (NL&EN)

12 en 14 oktober

Photoshop-cursus (NL&EN)

28 oktober

SOFv-alv

 

Groepsstudiereizen

Student Life subsidieert deelname aan groepsstudiereizen met een wetenschappelijk karakter, het aanvragen van deze subsidie verloopt sinds collegejaar 2018-2019 via het SOFv. Groepsreizen zijn onder te verdelen in twee categorieën;  binnen Europa (€75.- per subsidiabele deelnemer) en buiten Europa (€100.- per subsidiabele deelnemer).  

Kom ik in aanmerking voor een groepsreissubsidie?

  • De reis wordt georganiseerd voor studenten van de Radboud Universiteit;
  • De reis wordt georganiseerd door een studievereniging;
  • Er is een contactpersoon vanuit de opleiding/faculteit die garant staat voor het wetenschappelijke karakter van de reis (bij voorkeur neemt deze contactpersoon of andere wetenschappelijke begeleiding deel aan de groepsstudiereis).

Hoe vraag ik subsidie aan?

Ben je organisator van de reis en voldoet jouw reis aan alle eisen? Dien dan als volgt minimaal 4 weken voor vertrek een aanvraag in:

1.    Download het aanvraagformulier en vul alle gegevens in. Het is belangrijk dat het reisprogramma per dagdeel beschreven is. Ook is het belangrijk dat er per deelnemer staat of ze al subsidie hebben ontvangen voor een groepsstudiereis.

2.    Stuur dit aanvraagformulier samen met een schriftelijk bewijs van garantstelling vanuit de opleiding/faculteit naar info@sofv.nl

3.    Het SOFv beoordeelt de aanvragen.  Indien je aanvraag is behandeld, ontvang je een mail met de goedkeuring/afwijzing van je aanvraag. Bij goedkeuring wordt het subsidiebedrag binnen 3 weken overgemaakt.

Subsidie afronden

Als je weer terug bent van de groepsreis, vragen wij bepaalde documenten om definitieve eindafrekening te kunnen maken. Mail de volgende documenten maximaal 8 weken na terugkomst naar info@sofv.nl, dan kunnen we je subsidieaanvraag afronden:

  • Betalingsbewijs waaruit het definitieve aantal deelnemers blijkt;
  • De realisatie van de begroting;
  • De definitieve deelnemerslijst;

Het SOFv beoordeelt deze documenten om zo de subsidieaanvraag af te ronden. Je ontvangt een mail zodra de afrekening in behandeling is genomen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je kijken in het nieuwe reglement. Als je nog vragen hebt, twijfel dan niet om contact met het SOFv op te nemen (info@sofv.nl).

 

Veelgestelde vragen

Ik was bestuurder in een jaar voor bestuursjaar 2018-2019, kan ik met terugwerkende kracht nog een extra keer subsidie krijgen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

 

Hebben studenten die in het oude reglement al eens subsidie hebben gekregen met het nieuwe reglement opnieuw recht op subsidie?

Nee, ondanks dat het reglement veranderd is heeft iedere student (met uitzondering van commissie en bestuur) maar één keer recht op subsidie. De subsidie zelf is geen andere subsidie geworden.

 

Heeft het meenemen van wetenschappelijk begeleiding invloed op de hoogte van de subsidie?

Nee, ondanks dat dit wel sterk wordt aangeraden. Het bleek voor verenigingen zeer lastig te zijn om (geschikte) wetenschappelijke begeleiding mee te nemen op reis. Door het aanpassen van deze verplichte begeleiding naar een garantstelling is het mogelijk subsidie te verkrijgen wanneer het vinden van (geschikte) begeleiding niet lukt. Het kan echter wel nog steeds zo zijn dat de faculteit hier voorwaarden aan stelt voor het verkrijgen van de Facultaire subsidie, controleer dit goed.

 

Wat moet er precies in deze garantstelling staan?

Het is de bedoeling dat in de garantstelling onderbouwd wordt waarom de reis bijdraagt aan de wetenschappelijke loopbaan van de deelnemende studenten. Enkel een opsomming van het programma is hierbij niet voldoende. Het gaat hierbij om het onderbouwen van de wetenschappelijke waarde van deze programmaonderdelen voor studenten. Daarnaast moet indien van toepassing het aantal te behalen studiepunten en de deelnemende wetenschappelijke begeleiding vermeld worden.

 

Heeft het zin een incomplete aanvraag (alvast) in te sturen?

Nee, dit levert je niets op. Enkel complete aanvragen kunnen in behandeling worden genomen. Let er dus goed op dat je zowel een complete deelnemerslijst als een aanvraagformulier, begroting en garantstelling inlevert. Dit zelfde geldt voor de afrekening, ook deze dient compleet te zijn.

 

Wanneer mag iemand subsidie aanvragen?

Iemand moet ten eerste aan de minimale eis voldoen van het nieuwe reglement dat ‘de student staat ingeschreven aan de Radboud Universiteit’. Wanneer deze eis voldaan is geldt dat commissie en bestuur altijd gerechtigd zijn om subsidie aan te vragen ongeacht hoe vaak iemand deze functie bekleed en ongeacht hoe vaak iemand in het jaar deze functie bekleed. Daarnaast zijn zij (het bestuur en de commissie) nog één keer gerechtigd om subsidie aan te vragen als deelnemer. Als deelnemer ben je maar één keer gerechtigd om subsidie aan te vragen.