Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

SOFv Agenda

 

1 april
Thema-avond

15 april
Algemene Ledenvergadering

7 mei
Cantus

21 mei
Algemene Ledenvergadering

27 mei
Thema-avond

17 juni
Algemene Ledenvergadering

20 juni
BBQ

 

 

...

 

 

Het SOFv is opgericht omstreeks 1990 en is de koepel waarin de studieverenigingen in Nijmegen zijn verenigd. Het SOFv is een vereniging waarvan de verschillende studieverenigingen de leden zijn met een bestuur bestaande uit studenten van verschillende studierichtingen. U vindt meer over het huidig bestuur onder ‘bestuur‘.

Verschillende functies

Allereerst heeft het SOFv een representatieve functie,dat wil zeggen,wij vertegenwoordigen onze leden –de studieverenigingen –op verschillende niveaus:op verenigingsniveau,maar ook op bijvoorbeeld het niveau van de Universitaire Studentenraad of het College van Bestuur. In de studentenraad hebben we onze eigen zetel en dat betekent dat de studieverenigingen met een benoemd lid in de raad op universitair niveau continu worden vertegenwoordigd en zo mogen meebeslissen over zaken die voor de verenigingen van belang zijn.
Ten tweede hebben we een informatiefunctie. Op verschillende manieren conserveren en delen we bestaande kennis en ervaring die de afzonderlijke verenigingen hebben en geven we deze ook door aan nieuwe generaties.
Ten derde proberen wij de verschillende activiteiten van onze leden te coördineren door op onze alv een informatiemoment over deze activiteiten te bieden. Tenslotte streven wij vanuit onze koepel naar verbetering van de verstandhouding tussen de lidverenigingen onderling.

Bijeenkomsten
Het SOFv organiseert maandelijks een alv om met de leden te praten over de stand van zaken binnen de USR, de bestuurzaken en om te discussiëren over voor verenigingen relevante onderwerpen. Daarnaast worden er voor de alv regelmatig sprekers uitgenodigd.
De alv's zijn vrij toegankelijk,maar alleen de leden hebben stem- en spreekrecht.