Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Penningmeester

 

Hoi allemaal,

Mijn naam is Elsze van den Wittenboer en ik zal dit jaar de functie van penningmeester bekleden binnen het XXXIe bestuur van het SOFv. Ik ben 22 jaar oud en masterstudent International Business Communication. Vorig jaar heb ik me met ziel en zaligheid ingezet voor twee goede doelen als voorzitter van Stichting RAGweek Nijmegen. Samen met mijn bestuursgenoten zijn we in veel contact gekomen met andere bestuurders en met name bestuurders van studieverenigingen. Ik merkte dat ik nog lang niet klaar was met het bestuursleven en wilde me daarom graag nog een jaar inzetten voor het Nijmeegse studentenleven. Ik wil me met name inzetten voor studieverenigingen omdat mijn vereniging, Babylon, erg belangrijk was en is voor mijn studententijd. Komend jaar ga ik me bezig houden met de contributie, subsidies en andere financiële zaken rondom het SOFv. Tevens zul je mij tegen komen bij activiteiten georganiseerd door het SOFv zoals bijvoorbeeld het lustrumgala. Ik heb enorm veel zin in het komende jaar en hoop dat ik de studieverenigingen kan helpen met mijn inzet. Wees dus niet bang om langs te komen of me aan te spreken als je me tegen komt. Hopelijk kan ik jullie allemaal snel ontmoeten!

Groetjes,

Elsze

Hi everyone,

My name is Elsze van den Wittenboer and I am the treasurer of the XXXIst board of SOFv. I am 22 years old and currently in the master degree of International Business Communication. Last year, I was pro

ud to put all my efforts into raising money for two charities as chair of Stichting RAGweek Nijmegen. Together with my fellow board members we encountered many other boards, especially boards of study associations. I realised that I could not say goodbye to the board life just yet. That is why I decided to apply for SOFv, because my study association Babylon was and is of great relevance during my studies. Next year, I will be in charge of the contribution, subsidiaries and other financial businesses regarding SOFv. Along this, you are likely to run in to me at SOFvv activities such as the lustrum prom. I am looking forward to the next year and hope that I can help the study associations with my best efforts. So, please do not hesitate to drop by or say something when you encounter me. Hopefully, I can meet all of you in person very soon.

Kind regards,

Elsze