Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

SOFv Agenda

 

1 april
Thema-avond

15 april
Algemene Ledenvergadering

7 mei
Cantus

21 mei
Algemene Ledenvergadering

27 mei
Thema-avond

17 juni
Algemene Ledenvergadering

20 juni
BBQ

 

 

...

 

 

Kascontrolecommissie

Op grond van artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement heeft het bestuur met instemming van de lidorganisaties een kascontrolecommissie aangesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 27 oktober. De commissie zal gedurende het jaar enkele malen de boekhouding van de penningmeester controleren op juistheid.