Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kascommissie

Net als elke andere vereniging heeft het SOFv een kascommissie die erop toeziet dat de vereniging financieel gezond blijft en de financiën correct en transparant zijn. De kascommissie komt tweemaal per jaar samen om een kascontrole uit te voeren. Van deze kascontrole brengt de commissie verslag uit aan de algemene ledenvergadering. Aan het einde van het jaar brengt de kascommissie ook een advies uit ter verlening van decharge. De kascommissie van 2020-2021 bestaat uit:

Jasper van der Sluijs (FSV in Fiscalibus)

Ellen van Werkhoven (N.K.S.W. Kompanio)

Nienke Wikkerink (Postelein)