Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Overzicht USR-initiatieven

De USR houdt zich naast de cyclus van de Gezamenlijke Vergadering bezig met eigen initiatieven. De werkvormen zijn te onderscheiden in werkgroepen en klankbordgroepen. De werkgroepen zijn opgericht met een bepaald doel voor ogen, wanneer dit doel is bereikt zal de werkgroep worden opgeheven. Enkele onderwerpen binnen de werkgroepen zijn: studentenwelzijn, internationalisering, duurzaamheid en loopbaanoriëntatie. Klankbordgroepen daarentegen lopen het gehele jaar door, dit zijn groepen waarbinnen de leden continu meedenken met het beleid van de universiteit. Daarnaast houdt de PR-commissie zich bezig met allerlei vormen van promotie middels social media, de website of de universiteitsbladen. Ten slotte organiseert de activiteitencommissie enkele activiteiten gedurende het jaar zoals Radboud by Night en het medezeggenschapsgala.