Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

De USR in de GV's

De Universitaire Studentenraad (USR) vormt samen met de Ondernemingsraad (OR) de Gezamenlijke Vergadering (GV). De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers aan de Radboud Universiteit. De raad bestaat uit twintig gekozen leden, aangevuld door vier leden namens de UMC-raad, verbonden aan het academisch ziekenhuis. De USR en de OR hebben invloed op het centrale beleid van de universiteit. Dit beleid wordt uitgevoerd in opdracht van het College van Bestuur (CvB). Dit bestuurlijk orgaan bestaat uit drie personen, namelijk een voorzitter, een rector magnificus en een vicevoorzitter.

 

De Gezamenlijke Vergadering bestaat uit acht cycli waarin in elke cyclus bepaalde beleidsstukken worden besproken. De verschillende stukken worden onderverdeeld in een aantal vaste commissies, te weten Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening (OOM), Personeel, Studenten en Campus (PSC), Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM), Financiën, Investeringen en Nieuwbouw (FIN) en ICT. De beleidsstukken worden uiteindelijk gezamenlijk besproken tijdens de Voorbereidende Gezamenlijke Vergadering (VGV) en vervolgens met het College van Bestuur in de zogenaamde Overleg Gezamenlijke Vergadering (VGV). Tijdens de Afsluitende Gezamenlijke Vergadering (AGV) brengen de USR en de OR hun definitieve advies uit over de verschillende agendapunten en wordt eventueel over bepaalde agendapunt gestemd.