Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

SOFv Agenda

 

26 september
SOFv-alv

 

16 oktober
Indesign workshop

 

30 oktober
SOFv-alv

 

3 december
SOFv-alv
 

 

 

 

Wat doet de USR?

De Universitaire Studentenraad (USR) levert in samenwerking met de Ondernemingsraad (OR) een bijdrage aan het beleid van de Radboud Universiteit Nijmegen op centraal niveau. De studentenraad behartigt de belangen van studenten door middel van vergaderingen met het College van Bestuur en gesprekken met beleidsmedewerkers en andere invloedrijke organisaties op de universiteit.

 

De Universitaire Studentenraad behartigt de belangen van studenten op uiteenlopende terreinen. Binnen de Gezamenlijke Vergadering bespreekt de studentenraad belangrijke beleidsdocumenten met het College van Bestuur. Daarnaast neemt de studentenraad deel in verschillende overleggen en houdt contact met andere medezeggenschapsorganen. De studentenraad toont tevens voortdurend eigen initiatief door het schrijven van beleidsnotities en de deelname in werkgroepen en klankbordgroepen.

 

Meer informatie over de universitaire medezeggenschap vind je op www.ru.nl/usr of www.numedezeggenschap.nl.