Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

SOFv Agenda

 

1 april
Thema-avond

15 april
Algemene Ledenvergadering

7 mei
Cantus

21 mei
Algemene Ledenvergadering

27 mei
Thema-avond

17 juni
Algemene Ledenvergadering

20 juni
BBQ

 

 

...

 

 

Wat doet de USR?

De Universitaire Studentenraad (USR) levert in samenwerking met de Ondernemingsraad (OR) een bijdrage aan het beleid van de Radboud Universiteit Nijmegen op centraal niveau. De studentenraad behartigt de belangen van studenten door middel van vergaderingen met het College van Bestuur en gesprekken met beleidsmedewerkers en andere invloedrijke organisaties op de universiteit.

 

De Universitaire Studentenraad behartigt de belangen van studenten op uiteenlopende terreinen. Binnen de Gezamenlijke Vergadering bespreekt de studentenraad belangrijke beleidsdocumenten met het College van Bestuur. Daarnaast neemt de studentenraad deel in verschillende overleggen en houdt contact met andere medezeggenschapsorganen. De studentenraad toont tevens voortdurend eigen initiatief door het schrijven van beleidsnotities en de deelname in werkgroepen en klankbordgroepen.

 

Meer informatie over de universitaire medezeggenschap vind je op www.ru.nl/usr of www.numedezeggenschap.nl.