Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Wie zitten er in de Universitaire Studentenraad?

De Universitaire Studentenraad in Nijmegen heeft een bijzondere constructie ten opzichte van andere steden. Naast de acht gekozen leden van de studentenpartijen nemen ook zes benoemde leden afkomstig van verschillende koepelorganisaties zitting in de raad. Ieder jaar worden verkiezingen gehouden voor de acht gekozen leden. Deze leden zijn afkomstig uit de studentenfracties AKKUraatd en asap. De zes overige leden worden benoemd door zes verschillende koepelorganisaties. De koepelleden behartigen de belangen van een specifieke doelgroep in de studentengemeenschap.